Organizační pracovník v oddělení personálním odboru personálním a vzdělávání generálního ředitelství úřadu práce čr (id sm 11000116) - odborní pracovníci organizace a řízení, Praha

Administrativa / Organizační pracovník v oddělení personálním odboru personálním a vzdělávání generálního ředitelství úřadu práce čr (id sm 11000116) - odborní pracovníci organizace a řízení

Společnost ÚP ČR-krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Benešov

Smluvní vztah pracovní smlouva
Místo pracoviště Dobrovského 1278, Praha
Minimální vzdělání ÚSV s maturitou
Výše ohodnocení 21 710 - 31 820 Kč
Pracovní poměr práce na plný úvazek

Detail pracovní nabídky na pozici: Organizační pracovník v oddělení personálním odboru personálním a vzdělávání generálního ředitelství úřadu práce čr (id sm 11000116) - odborní pracovníci organizace a řízení (Dobrovského 1278, Praha)


Pracovní místo ve 9. platové třídě.

Žadatel musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o státní službě dle § 25 odst. 1) písm. a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let, c) být plně svéprávný, d) být bezúhonný, e) dosáhnout vzdělání stanovení tímto zákonem, f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Hlavní popis činností: Vyřizování administrativních úkonů. Příprava podkladů a potřebných dokumentů v rámci personálního oddělení. Zpracování a evidence objednávek pro vzdělávací středisko ÚP ČR. Zpracování a evidence faktur pro vzdělávací středisko ÚP ČR. Příprava podkladů pro představené v rámci útvaru. Tisk, třídění a distribuce podkladů zaslaných z krajských poboček Úřadu práce ČR. Správa došlé a odchozí pošty, včetně pošty elektronické a spisové služby. Zpracování dokumentů pro personální oddělení v rámci spisové služby. Spolupráce při přípravě porad a výběrových řízení. Aktualizace potřebných dat a archivace dokumentů. Organizační zajištění porad ředitelů krajských poboček. Plnění dalších operativních úkolů podle pokynů nadřízených zaměstnanců. Zajištění administrativního chodu personálního oddělení spočívající v tisku podkladů pro generálního ředitele, třídění a následná distribuce do krajských poboček Úřadu práce ČR. Spolupráce s ostatními útvary.

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/organizacni-pracovnik-v-oddeleni-personalnim-odboru-personalnim-a-vzdelavani-generalniho-reditelstvi-uradu-prace-cr-id-sm-11000116-25-11-2022

Pokud je to možné, vždy odkázat na stránky Kariéra na ÚP ČR (uradprace.cz), kde je k dispozici Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dané pracovní místo


Zaměst.výhody:
5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days), 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí, stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, odměny k životním a pracovním výročím

Informace o společnosti ÚP ČR-krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Benešov

ÚP ČR-krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Benešov
Dobrovského 1278
Praha
17000
IČO: 72496991
aktualizováno před 10 měsíci