Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - řídící pracovníci v oblasti nemovitostí, Bílina

Služby, Management / Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - řídící pracovníci v oblasti nemovitostí

Společnost Město Bílina

Smluvní vztah pracovní smlouva
Místo pracoviště Břežánská 50, Bílina
Minimální vzdělání VŠ Bakalářské
Výše ohodnocení 22 980 - 33 790 Kč
Pracovní poměr práce na plný úvazek

Detail pracovní nabídky na pozici: Vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí - řídící pracovníci v oblasti nemovitostí (Břežánská 50, Bílina)

Požadavky:
dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalárřkém studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického, právnického nebo ekonomického směru, osobnostní předpoklady pro práci ve veřejné správě, dobrá orientace v systému veřejné správy a příslušné legislativě (zejména znalost zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona o obcích, zákona o úřednících územních samosprávných celků, orientace ve správním řádu, v zákoníku práce), znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet), organizační a řídící schopnosti, zvládání stresové záteže, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, výborné komunikační schopnosti, řidičský průkaz skupiny B, znalost úředního jazyka, zkušenosti s vedením lidí - výhodou, praxe ve státní správě nebo samosprávě - výhodou

Písemná prihláška k výberovému rízení musí obsahovat: (priložit jako samostatný doklad)
jméno, príjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) datum a podpis uchazeče

K prihlášce nutno doložit:
strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech včetne telefonického kontaktu, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních príslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, negativní lustrační osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění – netýká se osob narozených po 1. 12. 1971, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění – netýká se osob narozených po 1. 12. 1971, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhuta podání prihlášky: doručeny nejpozději 20.04.2022
Způsob podání prihlášky: v obálce oznacené „VŘ – VOSÚ a ŽP - neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: tajemník městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch, tel. 417 810 810, mob. 602 112 323 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Informace o společnosti Město Bílina

Město Bílina
Břežánská 50
Bílina
41801
IČO: 266230
aktualizováno před asi rokem