Odborný referent/referentka - kontrola aktualizace - úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje, Přerov

Administrativa / Odborný referent/referentka - kontrola aktualizace - úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

Společnost Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Smluvní vztah služební poměr
Místo pracoviště Husova 2846, Přerov
Minimální vzdělání ÚSV s maturitou
Výše ohodnocení 18 300 - 26 830 Kč

Detail pracovní nabídky na pozici: Odborný referent/referentka - kontrola aktualizace - úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje (Husova 2846, Přerov)

Úplné a platné znění výběrového řízení, včetně podmínek pro přihlášení je uveřejněno na www.cuzk.cz v sekci volných míst. Platová třída 8, platový stupeň dle předchozí započitatelné praxe. Pracovní doba: pevný blok 08,00 - 13,00 hod., pružné bloky 06,00 - 08,00 hod. a 13,00 - 18,00 hod.

Náplň práce:
Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, přípravných činností při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu. Zpracovávání jednotlivých návrhů aktualizace údajů v souboru popisných informací na podkladě příslušných listin po předchozí kontrole náležitostí těchto listin. Vyznačování průběhu řízení při aktualizaci v protokolech řízení vkladů a záznamů, popřípadě v protokolu řízení ostatních rozhodnutí.

Požadavky:
Orientace v oblasti katastru nemovitostí - výhodou.

Zájemci se mohou hlásit do do 9. června 2021:
doručením žádosti na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: kp8adpb).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent- kontrola aktualizace, Katastrální pracoviště Přerov".

Informace o společnosti Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Husova 2846
Přerov
75002
IČO: 71185186
cuzk.cz
aktualizováno před asi rokem